Menu:

 2019

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2019
Praha, Czech Republic

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Čo je to NMR?

NMR (z angl. nuclearna magnetická rezonancia) je metóda využívajúca vlastnosť jadra atómov nazývanú spin. Pomocou manipulácie spinov elektromagnetickým žiarením s rezonančnou frekvenciou dokážeme zistiť chemické okolie jednotlivých atómov.

NMR dovoľuje rýchlo a efektívne získavať podrobné informácie o štruktúre a dynamických vlastnostiach analyzovaných vzoriek na molekulárnej úrovni prostredníctvom signálov jadier atómov s magnetickým momentom prítomných v molekulách ako sú 1H, 13C, 15N, 17O, 19F, 29SI, 31P, a mnohé iné. Informácie z NMR spektier umožňujú preto pochopiť podstatu mnohých fyzikálnych a chemických dejov v roztokoch aj tuhej fáze. V súčasnosti existujú desiatky NMR metodík (spektroskopických alebo zobrazovacích), ktoré pokrývajú prakticky celú oblasť prírodných, technických a materiálových vied. NMR sa takto stala nevyhnutným prostriedkom zefektívnenia výskumu a vývoja moderných technológií.

Nie je možne vyčerpávajúcim spôsobom vymenovať všetky typy aplikácií NMR. Nasledujúce príklady slúžia preto iba na ilustráciu ich rôznorodosti a efektivity

  • Určenie štruktúry organických látok
  • Kontrola technologických procesov
  • Sledovanie kvality a pravosti pôvodu potravín
  • Sledovanie procesov prebiehajúcich v živých organizmoch
  • Štúdium štruktúry pri vývoji nových materiálov
  • Štruktúra a interakcie biomolekúl

Bližšie populárno-vedecké informácie o NMR si môžete pozrieť napr. v publikácii Odhalené tajomstvá chémie, vydavateľstva VEDA. So súhlasom vydavateľstva tu uverejňujeme kapitolu o NMR: Nukleárna magnetická rezonancia - jadrá atómov v službách chémie a medicíny.

Čo je MRI?

In vivo magnetická rezonancia je neinvazívna fyzikálna technika, pomocou ktorej dokážeme skúmať a kvantitatívne hodnotiť najrôznejšie zmeny biochemických procesov prebiehajúcich v organizme a to v reálnom čase na živom experimentálnom zvierati. MRI obraz sa získava zo signálu vodíkových jadier pochádzajúcich z intra- a extrabunkovej vody a voľných lipidov v tkanive. Kontrast MRI obrazov je do určitej miery voliteľný - môže závisieť napr. od množstva protónov, relaxácie alebo difúzie. Najviac sa NMR zobrazovanie využíva v medicíne, no čoraz väčší význam nadobúda v oblasti materiálových vied.


Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci