Menu:

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Ústav merania SAV

Centrum pre NMR materiálové zobrazovanie

Zobrazovacie metódy na báze NMR nadobúdajú čoraz väčší význam v mnohých vedných oblastiach. Pracovisko, ako súčasť národného centra NMR, sa zameriava na zobrazovacie metódy s orientáciou na defektoskopiu, na testovanie poréznych biologických (botanických) i nebiologických materiálov z hľadiska sledovania ich štruktúry a fyzikálnych vlastností, na skúmanie štruktúry botanických vzoriek aj v dehydratovanom stave a testovanie zmeny štruktúry vplyvom životného prostredia s využitím moderných NMR zobrazovacích metód.

V oblasti biologických materiálov ide o sledovania ich štruktúr, meranie podielu tuku a vody vo vybraných potravinách, v olejových semenách, testovanie obsahu vody vo vybraných farmaceutických výrobkoch, rozvoj metód testovania cielenia farmák do špecifického orgánu v živom organizme s cieľom účinnej terapie – použitie biologicky neinvazívnych magnetických kvapalín,  aplikácie v botanike, testovanie zmeny  štruktúry vplyvom životného prostredia.

V oblasti nebiologických materiálov ide o výskum fyzikálnych vlastností, ferrokvapalín v štruktúre nanočastíc, podiel vody v destilátoch ropy a olejov v pieskoch, merania nasiakavosti stavebných materiálov vodou, zobrazovanie ochranných magnetických vrstiev pre oblasť bezpečnostnej techniky, tlačivá, bankovky, biometrické prvky, ochrana autorských práv, atď.


Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci