Menu:

 2019

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2019
Praha, Czech Republic

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Informácie pre užívateľov

Pracoviská Národného centra NMR zatiaľ pracujú v uzavretom režime t.j. nepovoľujú meranie ľuďom z iných pracovísk bez predchádzajúceho zaučenia. Zaučenie vieme zabezpečiť po predchádzajúcej dohode. V prípade potreby samostatného merania vlastných vzoriek, ale aj otázok k príprave vzoriek na meranie pomocou NMR vám radi pomôžu tieto kontaktné osoby:

  • FCHPT STU - Michal Kaliňák, +421-2-59325777,
  • UPJŠ - doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., +421-55-6228114,
  • PríF UK - Mgr. Juraj Filo, PhD., +421-2-60296415,
  • CHÚ SAV - Ing. Miloš Hricovíni, PhD., +421-2-59410323, fax: +421-2-59410222
  • FEI TU - doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc., +421-55-602 2833,
  • ÚM SAV - prof. Ing. Ivan Frollo, PhD., DrSc., + 421-2-5910 4522,

Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci